Blurred people in a shopping centre

Öka effektiviteten med pålitlig besöksräkning

För att förstå besöksflödet i ett köpcentrum behövs kvalitativa system för besöksräkning, kombinerat med pålitlig och jämförbar statistik. Detta ger bra underlag för exempelvis hyressättningar och möjliggör en ökad effektivitet.

Analysera besöksflödet

I vårt analysverktyg ViaWeb kan du enkelt följa besöksflödet. Se vilka entréer som har mest trafik och vid vilka tider. Justera servicenivån till antalet besökare.

Med vår tilläggstjänst ViaWeb Zone kan ni dela upp köpcentrumet i olika zoner. Ni får en överblick av besöksflödet i olika zoner och passager på en karta.

Att kunna se vilka zoner som är mest besökta tillsammans med möjligheten att urskilja barn från vuxna är avgörande för utvecklingen av ett köpcentrum.

Vi kan enkelt anpassa vår lösning baserat på köpcentrumets behov och förutsättningar. Tekniken är skalbar och nätverk är inget krav.

Varför besöksräkning?

  • Optimala förutsättningar för hyresförhandlingar
  • Attrahera hyresgäster
  • Underlätta bemanning
  • Utvärdera vilka marknadskampanjer och perioder som har bäst genomslagskraft
  • Jämför hur köpcentrum presterar över tid eller mot varandra

Rekommenderade tjänster för köpcentrum

ViaWeb

ViaWeb

ViaWeb KPI

ViaWeb KPI

ViaWeb Zone

ViaWeb Zone

ViaCnnect

ViaConnect