10/02/2018

 

Totalt minskade köpcentrumbesöken med 1,5 procent under perioden juni-augusti jämfört med samma period föregående år. Det fina vädret är sannolikt en förklaring till den vikande utvecklingen, men samtidigt var den negativa effekten – något oväntat – mindre när det var som varmast i juli.

I den senaste rapporten av Benchmark Index (BIX), framtagen av HUI Research och Viametrics, har bland annat sommarens varma väder och effekten på besöksflödena i köpcentrum i Svealand och Götaland analyserats. Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste på flera hundra år. På många håll i landet har värmerekord registrerats samtidigt som nederbörden lyst med sin frånvaro. Enligt SMHI har värmerekord uppmätts i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. I Stockholm och Uppsala började mätningarna i mitten av 1700-talet så det är minst sagt rejäla värmetoppar som noterats.

Hur har då det extrema vädret påverkat köpcentrumbesöken? Under perioden juni till augusti minskade köpcentrumbesöken med 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är ingen stor avvikelse från den generella trenden med svagt vikande besöksflöden och med tanke på det fina sommarvädret är det i sammanhanget ingen dramatisk förändring. Effekterna avseende temperatur är de förväntade, nämligen att många konsumenter passade på att njuta av det fina vädret och ägnade sig åt andra aktiviteter än shopping i högre utsträckning än föregående år. Generellt innebar lägre temperatur fler besök och högre temperatur färre besök i köpcentrum.

– Överlag gynnades inte köpcentrumbranschen av den varma sommaren, men många konsumenter använde sig av köpcentrumen som en oas under de varmaste dagarna, säger Patrik Elfwing, vd Viametrics.

Mer information om BIX:

I Benchmark Index-rapporten kombineras Viametrics validerade, anonymiserade och aggregerade besöksstatistik med HUIs djupa branschinsikter, höga analytiska kompetens och kompletterande information, inte minst inom försäljning. Detta gör den månatliga Benchmark Index rapporten (BIX rapporten) till en unik och relevant källa för faktabaserade beslutsunderlag.

Mer information om BIX finns här.

Patrik Elfwing, vd Viametrics, 070-365 10 65, patrik.elfwing@viametrics.com
Michael Cronholm, konsultchef HUI Research, 072-73 57 281, michael.cronholm@hui.se

Om Viametrics
Viametrics är marknadsledaren inom besöksräkning och publicerar varje månad anonymiserad och aggregerad statistik över besöksutvecklingen i Sveriges köpcentrum. Vi är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem i butiker och köpcentrum. Vi finns idag i 50 länder runt om i världen och räknar miljarder besökare varje år. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av våra kunder återfinns bland butikskedjor, köpcentrum och i offentliga miljöer. Mer information om Viametrics finns här.

Om HUI
Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi på HUI hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din samarbetspartner på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din förändring, utmanar dig i workshops och inspirerar dig med föredrag. Mer information om HUI finns här.