10/01/2013

Dan Ekström, ny sjef for utviklingsavdelingen i Viametrics, kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg har lang erfaring med å drive store utviklingsprosjekter innen programvare og maskinvare fra bl.a. Sony Ericsson og EA Games, der det kreves globale løsninger med kvalitet i verdensklasse. Jeg har et stort nettverk av kontakter og kan derfor hente den riktige kompetansen til Viametrics for å løfte produktene våre ytterligere.

Hvordan jobber dere på utviklingsavdelingen?
Først og fremst vil jeg si at vi elsker tilbakemeldinger fra kundene. Alle som jobber på avdelingen, blir motivert av å finne løsninger som kunden blir fornøyd med. Det er spesielt viktig for en utviklingsavdeling at den ikke kjører seg fast i vante spor, men hele tiden utvikler løsninger og seg selv i tråd med det kundene ønsker seg og måten de bruker systemet på.
 
For at vi skal få utnyttet kapasiteten vår til det fulle uten sløsing, så jobber vi fokusert i korte intervaller der vi hele tiden kan ta inn nye tilbakemeldinger fra kundene og ganske umiddelbart se et resultat i form av programvare som kunden får være med på å vurdere. På et teknisk plan benytter vi lignende løsninger som andre globale aktører med mye bruk av infrastruktur og støttesystemer. I 2013 er det ingen grunn til ikke å ha en IT-infrastruktur som er tilgjengelig døgnet rundt.

Hva er fokuset deres for fremtiden?
Vi fokuserer på å gi kundene bedre tilgjengelighet til dataene sine. Kunden skal kunne få tilgang til data og analyser når de vil, hvordan de vil, på et øyeblikk og alltid ha oppdaterte tall for hånden. Vi vil også tilby muligheten for en dypere analyse til de kundene som vil jobbe mer med dataene sine og undersøke dem grundigere for å finne muligheter for utvikling.
 
Til slutt vil vi også forbedre brukervennligheten!
Det skal være like enkelt og naturlig å se på besøksdata i systemet vårt som det er å gå inn på Google eller Facebook. I oktoberutgaven vår kommer kundene til å få se nyhetene i ViaWeb 2.5. Vi kommer blant annet til å legge inn flere muligheter for å se på de samme dataene fra ulike synsvinkler gjennom å jobbe med tidsperspektivet, geografisk oppdeling, innendørskart og eksterne data, f.eks. været. Nå gir vi kunden et analyseverktøy i stedet for bare å presentere dataene. En annen viktig del av utgaven er ZONE-modulen, der man kan måle innendørs i soner, noe som faktisk er vanskeligere enn mange tror, pga. variasjoner i besøksflyt osv., avslutter Dan Ekström.