Installation utifrån behov

Vid installation väljs hårdvara (sensor och kommunikationsenhet) utifrån kundens behov och de infrastrukturella förutsättningarna. Vi använder oss av den senaste hårdvarutekniken på marknaden och våra installationer utförs alltid av certifierad personal.

Garanterad noggrannhet i besöksantal

Vi vet hur viktiga besökstalen är för våra kunders verksamhet och garanterar därför en noggrannhet på 95%.

Se besökstalen hur ni vill

Besökstalen kan ses i VIAMETRICS analysverktyg ViaWeb eller i ert egna affärssystem med hjälp av vår tjänst för dataexport, ViaConnect.

Betala per månad

Vi erbjuder månadsabonnemang till våra kunder där man betalar för antal installerade system, intervallet på data samt de tilläggstjänster man använder. Vi erbjuder olika finansieringsformer, exempelvis SaaS (Software as a Service).

Kontakta oss för ett prisförslag

Fullständigt tjänsteutbud

Det ska vara enkelt att vara kund hos VIAMETRICS. Därför erbjuder vi ett fullständigt tjänsteutbud i form av installation, datalagring, drift, support och analys. Vi har ett brett sortiment av hårdvara med kundanpassade och flexibla mjukvarulösningar, helt beroende på vilka behov kunden har.

Vi erbjuder även våra kunder SLA (Service Level Agreement) och utbildar personal i butiker, kedjor och köpcentrum.

ViaWeb Academy

För att våra kunder ska få ut maximal nytta av våra tjänster erbjuder vi utbildningar i ViaWeb.

Boka en utbildning i ViaWeb

VIAMETRICS tjänster

Dataexport (ViaConnect)

Vår plattform för integration av besöksstatistik i ert affärssystem. Genom integrationen kan ni analysera antal besökare tillsammans med era övriga nyckeltal som är viktiga för er verksamhet.

Läs mer om ViaConnect

Analysverktyg (ViaWeb)

Vårt fristående analysverktyg för besöksräkning. ViaWeb erbjuder många sätt att mäta era butiker eller köpcentrum mot varandra eller över tid. En rad tilläggstjänster kan aktiveras inuti ViaWeb som ger er fler och kraftfullare analyser.

Läs mer om ViaWeb

ViaWeb Happy

Tillägg

Det nya sättet att samla in kundfeedback. ViaHappy är ett enkelt och dynamiskt verktyg för att skapa kundundersökningar. Samla in svar på en mobil enhet och analysera sedan resultaten inuti ViaWeb. Med ViaHappy får ni möjlighet att lära känna era kunder bättre och får bättre förutsättningar för att öka er kundnöjdhet.

Läs mer om ViaWeb Happy
ViaWeb Heat Maps

ViaWeb Heat Maps

Tillägg Kommer snart

Ta reda på hur era besökare rör sig och var de stannar. Optimera er produkt- och kampanjplacering för att bättre följa vilka produkter och erbjudanden som lockar fler till köp.

ViaWeb Height

ViaWeb Height

Tillägg

Kunskapen om hur många av era besökare som är potentiella kunder är kritisk för att få en noggrann konverteringsgrad (conversion). Genom att mäta era besökares höjd kan ni urskilja barn från vuxna.

ViaWeb KPI

Tillägg

Med ViaKPI kan ni analysera besökstalen tillsammans med era andra nyckeltal. Ni kan lätt visualisera alla uppgifter och se till så att alla tal används. ViaKPI hjälper er att fatta välgrundade strategiska beslut.

Läs mer om ViaWeb KPI
ViaWeb Moment

ViaWeb Moment

Tillägg

Få full kontroll över antal besökare i en lokal. Övervaka lokalen i realtid och få varningsmeddelanden när maxgränsen håller på att nås.

ViaWeb Planning

ViaWeb Planning

Undvik över- eller underbemanning genom att se under vilka timmar det är mest besökare för respektive veckodag. På så sätt vet ni när det är optimalt för medarbetare att byta av varandra och under hur många timmar extrapersonal behöver arbeta för att det ska vara lönsamt.

ViaWeb Opening Hours

ViaWeb Opening Hours

Nyhet! Tillägg

Alla besökare räknas dygnet runt. Däremot skapar trafik innan och efter stängning missvisande tal. För att undvika detta erbjuder vi en tjänst där man i ViaWeb kan ställa in sina öppettider för veckans dagar. Det går även att lägga till speciella öppettider för högtider, event och kampanjer.

ViaWeb Time In Store

ViaWeb Time In Store

Nyhet! Tillägg

Med ViaWeb Time In Store kan ni mäta hur lång tid era kunder i genomsnitt stannar i en butik. Stannar de olika länge beroende på butikens interiör? Hur mycket skiljer det mellan stor- och småstad? I ett köpcentrum ökar efterfrågan på restaurangutbud och faciliteter om besökarna stannar länge.

ViaWeb Zone

Tillägg

ViaZone ger bättre kunskap om besöksflödena i ett köpcentrum eller i en offentlig miljö. Ta reda på hur och när besökarna rör sig i de olika zonerna. Analysera vilka passager som används och vilka zoner som är heta. Mät fördelningen och hur talen ställer sig mot medelvärdet.

Läs mer om ViaWeb Zone
ViaExclude

ViaExclude

Tillägg Kommer snart

Exkludera er personal ur flödet och få mer exakta besökstal. Detta ger en mer exakt konvertering, tydligare uppföljning av mål och bättre underlag för att ta rätt beslut.

ViaPace

ViaPace

Med vår mobilapp ViaPace får ni era besökstal direkt i mobilen. Perfekt för er som enkelt vill hålla er uppdaterade över hur den innevarande perioden ställer sig mot tidigare år. Finns för både iOS och Android.

ViaValidate

ViaValidate

Nyhet! Tillägg

ViaValidate ger er en unik tjänst på marknaden; den meddelar er automatiskt om systemet upptäcker avvikelser så att vi kan vidta åtgärder för att undvika avbrott i dataflödet.

ViaGender

Nyhet! Tillägg

Med vår nya tjänst ViaGender har ni möjlighet att inte enbart räkna antalet besökare utan även kunna identifiera andelen män, kvinnor och barn.

När våra kunder vill mäta hela kundresan som underlag för heltäckande butiksanalyser


Läs mer om ViaGender

ViaInsight

Nyhet! Tillägg

När våra kunder vill mäta hela kundresan som underlag för heltäckande butiksanalyser


Läs mer om ViaInsight