ViaEstate - En komplett omsättningsportal

I ViaEstate kombineras omsättningsstatistik med andra intressanta nyckeltal för att ge en helhetsbild av era framgångsfaktorer och utmaningar.

ViaEstate
I ViaEstate kombineras omsättningsstatistik med andra intressanta nyckeltal för att ge en helhetsbild av era framgångsfaktorer och utmaningar. ViaEstate är utvecklat i nära samarbete med våra kunder vilket resulterat i ett verktyg utformat utifrån branschens och användarnas önskemål och krav. Verktyget har förutsättningar för att hantera och jämföra nyckeltal från flera köpcentrum i samma vy.

Vi ansvarar för datainsamlingen så att ni kan fokusera på att utveckla er verksamhet

Hur fungerar det?

I ViaEstate sammanställs butikernas omsättningssiffror på ett enkelt sätt. Hur fungerar det? Butikerna rapporterar själva in omsättningssiffror i systemet. Därefter kan ni ta fram lättförståeliga rapporter och grafer som är värdefulla underlag för utvecklandet av handelsplatsen.

Vill du veta mer eller boka en kostnadsfri demo?